Rzadsze przyczyny bólów głowy

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Objawy
Nerw trójdzielny unerwia czuciowo twarz. Ma trzy gałęzie – nerw czołowy, szczękowy i żuchwowy. Ból pojawia się w zakresie unerwienia zwykle jednej z tych gałęzi – na przykład neuralgia gałęzi czołowej nerwu trójdzielnego, powoduje bóle w okolicy oczodołu i czoła po jednej stronie twarzy.
Początkowo ból występuje w formie ataków trwających kilka – kilkanaście sekund. Ból może być bardzo silny, piorunujący i wywoływany przez banalne czynniki, np. dotknięcie twarzy, mycie zębów, jedzenie, ziewanie. Ataki mogą się nasilać i trwać przez kilka dni lub tygodni i przejść w formę przewlekłych codziennych bólów.

Przyczyna
Ataki bólu są wywołane uszkodzeniem nerwu trójdzielnego. Następuje to przez ucisk nerwu przez naczynie typu tętnicy, guz lub w stwardnieniu rozsianym.

Diagnostyka
Lokalizacja bólu i badanie neurologiczne zwykle wystarczają by trafnie postawić diagnozę. Badania diagnostyczne takie jak rezonans magnetyczny głowy wykonuje się by wykluczyć guz, badanie angiograficzne by wykluczyć tzw. konflikt naczyniowo-nerwowy, czyli ucisk naczynia na nerw.

Leczenie
W leczeniu bardzo skuteczne są leki o działaniu przeciwdrgawkowym stosowane także w padaczce. Należy indywidualnie dobrać lek. Stosowane są też wspomagające metody leczenia, takie jak akupunktura, megnetostymulacja czy biofedback.
Przy braku skuteczności farmakoterapii można rozważyć leczenie neurochirurgiczne (istnieje szereg opcji takiego leczenia).