Postacie kliniczne choroby

W zależności od przebiegu, możemy wyróżnić kilka postaci choroby:

  • Motion blurred pedestrians crossing sunlit streetRzutowo-remisyjna – najczęstsza postać choroby. Objawy pojawiają się rzutami i całkowicie lub przynajmniej częściowo ustępują. Objawami rzutu mogą być nowe dotąd nie występujące zaburzenia (np. osłabienie ręki, drętwienia pasa skóry wokół tułowia, podwójne widzenie), albo ponowne pogorszenie objawów, które wystąpiły przy jednym z przebytych rzutów. Objawy te powinny trwać przynajmniej 24 godziny, nie powinny im towarzyszyć objawy typowe dla infekcji albo gorączka.
  • Postać wtórnie postępująca – postać rzutowo-remisyjna przechodzi w pewnym momencie we wtórnie postępującą. Rzuty mogą pojawiać się nadal, jednak nie zawsze ma to miejsce. Jeśli dochodzi do rzutów, leczenie sterydami nie gwarantuje całkowitej poprawy. Jednocześnie obserwuje się powolne narastanie objawów neurologicznych. Bardzo dobrze widać to na podstawie skracania dystansu chodu jaki chory może przejść. Na przykład w czasie wizyty stwierdzamy, że dystans przechodzony bez odpoczynku wynosi 150 m., a rok wcześniej był dłuższy i wynosił 300 m.
  • Postać pierwotnie postępująca – obserwuje się w niej stały powolny rozwój choroby, rzuty nie występują. Najczęstsze objawy to zaburzenia chodu i problemy z oddawaniem moczu.

Można też wyróżnić łagodną postać SM – w tej postaci rzuty są rzadkie, a po ich ustąpieniu dochodzi do całkowitej lub prawie całkowitej poprawy. Pomimo upływu 10 – 15 lat, chory jest sprawny ruchowo. Nie można przewidzieć na poczatku choroby czy dana osoba ma łagodną postać czy nie. Mówi nam o tym długotrwała obserwacja.

Czy można przewidzieć przebieg choroby?

Odpowiedź na to pytanie zdecydowanie brzmi nie. W chwili stawiania diagnozy nie można przewidzieć kiedy wystąpią następne rzuty i jak choroba będzie przebiegała u danego pacjenta. SM cechuje bardzo duża zmienność naturalnego rozwoju. W łagodnej postaci chorzy mogą być całkiem sprawni do końca życia nawet bez leczenia. Istnieją niestety postacie o bardzo szybkim przebiegu, na szczęście dotyczą niewielkiego odsetka chorych.