PET2Badanie PET w diagnostyce choroby Alzheimera.

Badanie pozytronowej tomografii emisyjnej jest wysoko specjalistycznym badaniem przydatnym w postawieniu diagnozy choroby Alzheimera w przypadkach niejasnych. Poza chorobą Azlheimera jest wykorzystywane w diagnostyce schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroby Alzheimera i Parkinsona, a także w różnych postaciach schizofrenii i padaczki. Badanie to umożliwia obrazowanie nieprawidłowego beta-amyloidu, odpowiedzialnego za uszkodzenie i zanik komórek nerwowych w tej chorobie.

Badanie PET wykonywane jest:

  • u osób z zaburzeniami funkcji poznawczych potwierdzonymi w badaniach neuropsychologicznych – np. u osób z utrzymującymi się lub postępującymi niewyjaśnionymi objawami łagodnych zaburzeń poznawczych;
  • w przypadkach niejasnych, gdy podejrzewana jest choroba Alzheimera ale stwierdzane są nietypowe objawy lub przebieg;
  • przy postępujących wczesnych zaburzeniach otępiennych – wczesne zachorowanie z objawami otępiennymi przed 65 rokiem życia.

[sc:ramkacenterwysokosc text=”Informacje dotyczące przygotowania do badania zostaną udzielone przez lekarza kierującego w Neuro-Care.” ]