Leczenie farmakologiczne/leki

Warto leczyć się od początku choroby u specjalistów w dziedzinie parkinsonizmu.

Leczenie choroby Parkinsona i innych chorób z zaburzeniami ruchowymi jest trudne, zwłaszcza w stadium średnio- i wysokozaawansowanym. Dlatego leczeniem zajmują się specjaliści w poradniach nazywanych poradniami chorób układu pozapiramidowego (‘movement disorders’) lub inaczej parkinsonowskimi.

Podstawowe zasady leczenia:

 • leczenie musi być indywidualizowane w zależności od potrzeb danego pacjenta;
 • duże znaczenie przykłada się do uzyskania stałej stymulacji receptorów w mózgu, czyli dostarczania stałej dawki leku – nie tylko dla komfortu pacjenta (by była stała poprawa), ale także dla zapobiegania powikłaniom leczenia choroby w przyszłości.

Leki stosowane w chorobie Parkinsona:

 • Lewodopa: Madopar, Sinemet, Nakom, Stalevo (preparat złożony).
 • Agoniści receptora dopaminowego:
  • ropinirol (wiele różnych nazw handlowych, m.in. Requip, Nironowo, Rolpryna),
  • rotygotyna w formie plastrów (Neupro),
  • pramipeksol,
  • pirybedil (Pronoran),
  • bromokryptyna (Bromergon) – obecnie rzadko stosowany.
 • Inhibitory COMT
  • entacapon (Comtess),
  • tolcapon (Tasmar).
 • Inhibitory MAOB
  • selegilina (Selgres),
  • rasagalina (Azilect).
 • Cholinolityki (leki stosowane głównie w leczeniu drżenia): Pridinol, Akineton.