Magnetostymulacja w SM
Magnetostymulacja

W stwardnieniu rozsianym magnetoterapia w zmiennym polu magnetycznym, obniża napięcie mięśni i zmniejsza spastykę, zwiększa siłę mięśniową, poprawia napięcie zwieraczy układu moczowego. Obserwuje się także poprawę samopoczucia i sprawności chodzenia. Poprawę można zauważyć po 4 – 6 zabiegach, u większości po 8 – 10 zabiegach.

W jaki sposób magnetoterapia działa w SM?

Mechanizmy oddziaływania są złożone. W badaniach doświadczalnych stwierdzono miedzy innymi pobudzenia oddychania tkankowego i zwiększenie przepływu krwi – co sprzyja poprawie metabolizmu tkanki nerwowej. W innych badaniach eksperymentalnych pod wpływem ekspozycji magnetycznej obserwowano cechy regeneracji w tkance nerwowej. Stąd pozytywne efekty u chorych z porażeniem nerwu twarzowego. Obserwowano szybszy powrót do czynności uszkodzonych nerwów obwodowych z ograniczeniem bliznowacenia wokół uszkodzenia. Lecznicze oddziaływanie pola magnetycznego ma związek z jego wpływem na przewodnictwo nerwowe.

Jak wyglądają zabiegi magnetostymulacji?

Na wizycie konsultacyjnej lekarz ustali wskazania i przeciwskazania do zabiegu magnetostymulacji oraz parametry stymulacji. Zabiegi można wykonywać raz na dobę w serii dobranej przez lekarza. Parametry stymulacji ulegają stopniowej zmianie pod nadzorem lekarza, odpowiednio do odpowiedzi na leczenie i wrażliwości pacjenta.