Leczenie stwardnienia rozsianego (SM)

Stwardnienie rozsiane – leczenie SM możemy podzielić na metody farmakologiczne i terapie wspomagające.

Terapie wspomagające to szeroko pojęta fizjoterapia, psychoterapia. W niektórych przypadkach możliwe jest operacyjne leczenie stwardnienia rozsianego.

Leczenie farmakologiczne SM – leki wykorzystywane w terapii SM możemy podzielić na:

  • leki stosowane do leczenia rzutu,
  • leki wpływające na przebieg choroby (dla danej postaci choroby),
  • leki objawowe zmniejszające konkretne objawy (leki dostosowane do postaci choroby),
  • terapie eksperymentalne np. genetyczne i lekowe (w ramach badań klinicznych).