Leczenie rzutowej postaci SM

Leczenie rzutowej postaci SMLeki wpływające na przebieg choroby w leczeniu postaci rzutowo-remisyjnej SM

Interferony – w naszym kraju do leczenia tej postaci SM są zarejestrowane
interferony beta-1a i beta-1b. Interferony zmniejszają liczbę rzutów, łagodzą rzuty i mogą spowolnić postępowanie choroby:

  • Interferony beta-1a (Avonex, Rebif),
  • Interferony beta -1b (Betaferon, Extavia).

Glatiramer (Copaxone) – przypomina naturalne białko otoczki nerwowej – mieliny. Chroni włókna nerwowe przed atakiem nieprawidłowo działającego systemu immunologicznego. Lek ten znacząco zmniejsza liczbę rzutów i pojawianie się nowych ognisk uszkodzenia (demielinizacji) widocznych w rezonansie magnetycznym.

Fingolimod (Gilenya) – działa poprzez wpływ na komórki odpornościowe – komórki T (krwinki białe zwykle odpowiedzialne za obronę organizmu). W SM układ odpornościowy w tym komórki T, działa nieprawidłowo. Fingolimod ogranicza uszkodzenia, które wywołują one w przebiegu SM.

Natalizumab (Tysabri) – jest unikalnym lekiem, który blokuje krwinki białe uszkadzające system nerwowy. Zmniejsza pojawianie się nowych ognisk uszkodzenia w mózgu, lecz przede wszystkim zmniejsza częstość nowych rzutów o około 66%.

Mitoxantron – chemioterapeutyk, stosowany przy chorobie o dużej aktywności – przy częstych rzutach i szybkim postępie SM grożącym niepełnosprawnością.

[sc:ramka text=”Zapraszamy chorych na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości leczenia SM w ramach badań klinicznych!” ]