Leczenie postępującego SM

Leki wpływające na przebieg choroby w leczeniu postaci wtórnie postępującej

W postaci wtórnie postępującej stosowany jest mitoksantron. Leczenie objawowe, fizjoterapia, terapie wspomagające są takie same jak w postaci rzutowej.

Leki wpływające na przebieg choroby w postaci pierwotnie postępującej

Nie ma obecnie leków zarejestrowanych do leczenia tej postaci. Leki są pilnie poszukiwane i toczą się badania kliniczne, dzięki którym być może w niedługim czasie leki będą dostępne dla chorych.