Co to jest dystonia?

Dystonia to skurcze mięśnia lub grupy mięśni powodujące nieprawidłowe ustawienie jakiejś części ciała: głowy, ręki, nogi.

Rodzaje nasilenia dystonii

Objawy mogą być łagodne – nie przeszkadzające, bardziej nasilone – przeszkadzające w wykonywaniu różnych czynności, albo bardzo nasilone – których skutkiem jest inwalidztwo.

W jaki wieku pojawia się dystonia?

Dystonia pojawia się w różnym wieku. Może mieć początek w dzieciństwie (do 12 roku życia), młodości (w wieku 12- 20 lat) i u dorosłych (po 20 roku życia).

Typy dystonii

Dystonię dzieli się na typy w zależności od zajętej części ciała:

  • ogniskowa (kurcz powiek, kurcz pisarski, kręcz karku, kurcz twarzy),
  • segmentalna (kilka sąsiadujących części ciała),
  • połowicza (ręka i noga),
  • uogólniona (szyja, kończyny, tułów).

Przyczyny dystonii

Dystonia może być chorobą albo objawem (objawem jeśli występuje w innych chorobach neurologicznych albo w następstwie znanego uszkodzenia mózgu).

Jest spowodowana wieloma czynnikami. Tylko niektóre z nich są poznane (np. uszkodzenia pojedynczych genów). Dochodzi w niej do zaburzeń pracy w obrębie jąder podkorowych mózgu. System jąder podkorowych mózgu to taka automatyczna centrala sterująca napięciem mięśni i koordynacją ich pracy. Działa niezależnie od naszej woli, dzięki niej nie musimy myśleć, które mięśnie w jakiej kolejności mają się kurczyć, a które rozluźnić, jeśli chcemy wziąć do ręki przedmiot. Jeśli działa nieprawidłowo, dochodzi do niepotrzebnych, nadmiernych skurczów dystonicznych mięśni.

Objawy dystonii występują także w innych chorobach neurologicznych, np. chorobie Wilsona, Parkinsona, Huntingtona. Mogą się również pojawić w następstwie chorób naczyniowych (udaru lub krwotoku w obrębie jąder podkorowych mózgu), rozwoju guza mózgu, urazu głowy czy niedotlenienia.

Leczenie dystonii

Istnieje kilka metod leczenia dystonii. Można je podzielić w następujący sposób:

  • leczenie farmakologiczne,
  • leczenie toksyną botulinową,
  • leczenie neurochirurgiczne.