Diagnostyka padaczki

MRIKto diagnozuje i leczy padaczkę?

Diagnostyką i leczeniem padaczki zajmują się lekarze neurolodzy. Część z nich specjalizuje się w tej dziedzinie. Ponieważ nazwa łacińska padaczki to epilepsia – neurolog specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki często nazywany jest epileptologiem. Lekarze epileptolodzy skupieni są w Polskim Towarzystwie Epileptologii, które należy do Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (organizacji zrzeszającej lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy jakości życia chorych na padaczkę).

Jak diagnozuje się padaczkę?

Objawy padaczki mają bardzo zróżnicowany charakter i często trudno odróżnić je od innych chorób neurologicznych i internistycznych, w tym nawet od zwykłych omdleń. Do właściwej diagnostyki, konieczna jest konsultacja neurologiczna i wykonanie podstawowych badań, takich jak testy laboratoryjne, EEG czy MRI głowy. Jeśli jest taka konieczność, lekarz może zlecić dodatkowe badania, w celu doprecyzowania diagnozy.

Konsultacja neurologiczna

Konsultacja neurologiczna polega na analizie historii choroby pacjenta, zebraniu przez neurologa bardzo szczegółowego wywiadu, przeprowadzeniu badania neurologicznego i zaplanowaniu dodatkowych badań.
Czy można pomóc lekarzowi? Tak – należy się obserwować – zapisywać sobie w kalendarzu, jak często i w jakich okolicznościach pojawiają się napady. Na wizytę koniecznie przynieść ze sobą całą posiadaną dokumentację medyczną, oraz szczegółową listę zażywanych leków z uwzględnieniem dawek i częstości ich przyjmowania.

EEG

Elektroencefalografia (EEG) jest jedynym badaniem, które mierzy aktywność elektryczną mózgu. Może ono ujawnić typowe dla padaczki zaburzenia czynności elektrycznej mózgu, co w znacznym stopniu umożliwia doprecyzowanie diagnozy.

Badanie tomografii komputerowej (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI) głowy

TK oraz MRI obrazują nieprawidłowości świadczące o przebytym urazie głowy czy o chorobach neurologicznych objawiających się napadami. Dzięki nim można również wykluczyć inną przyczynę napadów – guzy mózgu.

Dodatkowe badania

W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań np. w kierunku wykrycia wrodzonych chorób metabolicznych takich jak badania genetyczne czy naczyniowe badanie MRI.
W czasie leczenia padaczki, okresowo wykonuje się również badania EEG, niektóre badania laboratoryjne (np. próby wątrobowe) oraz badanie stężenia leku we krwi.

Jaka to padaczka?

Jeśli lekarz ustali, że pacjent cierpi na napady padaczkowe, w następnej kolejności musi określić typ padaczki. Jest to absolutnie konieczne, ponieważ nie ma jednego leku na padaczkę. Leki skuteczne w jednych napadach nie są skuteczne w innych. Leczenie należy zawsze dobierać indywidualnie dla każdego chorego, biorąc pod uwagę typ padaczki, ogólny stan zdrowia pacjenta, choroby towarzyszące, a u kobiet w ciąży lub chcących zajść w ciążę – bezpieczeństwo leku dla dziecka.