Ćwiczenia pamięci

Czym są procesy poznawcze?

Najprościej mówiąc są to procesy umożliwiające nam funkcjonowanie w codziennym życiu poprzez uczenie się, przypominanie, rozwiązywanie problemów czy mówienie. Należą do nich między innymi:

szachySpostrzeganie – proces, dzięki któremu w naszym umyśle powstaje obraz przedmiotu. Wpływa na nie poziom naszego funkcjonowania poznawczego. Spostrzeganie obejmuje takie zmysły jak wzrok, słuch, dotyk, smak, węch. Na każdym z tych poziomów może dojść do deficytów ich działania.
Uwaga – to skierowanie swojej świadomości na konkretny obiekt z pominięciem obecnych dookoła zakłóceń.
Pamięć – to zdolność zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania informacji napływających do nas z otoczenia.
Myślenie – obejmuje procesy przyswajania i obróbki nowego materiału oraz wnioskowania na podstawie dostępnych nam informacji.
Uczenie się – polega na przyswajaniu nowych informacji, prowadzących do zmiany naszego zachowania i podejmowania konkretnych działań.

Jak ćwiczyć procesy poznawcze?

[sc:ramka ikona=”4″ class=”no-border-bottom” text=”Spostrzeganie

 • dobieranie w grupy jednakowych kształtów, obrazków czy liter,
 • gry typu ‚znajdź różnicę’,
 • układanie części w całość (puzzle),
 • układanie wzorów geometrycznych wg podanego wcześniej wzoru,
 • ćwiczenia słuchu fonemowego np. rozpoznawanie dźwięków otoczenia (pukania do drzwi, szczekania psa),
 • ćwiczenia rytmiczne np. naśladowanie zaprezentowanego wcześniej rytmu (pukania w stół),
 • ćwiczenia na rozpoznawanie zapachów,
 • ćwiczenia na różnicowanie dźwięków.

„]

 

[sc:ramka ikona=”0″ class=”no-border-bottom” text=”Uwaga

 • kopiowanie – przerysowywanie rysunków,
 • rysowanie ścieżki od punktu A do punktu B (labirynty),
 • odejmowanie, mówienie wspak miesięcy, dni tygodnia, liczb,
 • odszukiwanie w tekście konkretnych liter/cyfr,
 • odpowiadanie na pytania z wcześniej przeczytanego/usłyszanego tekstu,
 • układanie historyjek obrazkowych,
 • rysowanie odbić lustrzanych zaprezentowanych kształtów,
 • wymienianie na przemian liczb i liter (pierwsza liczba – pierwsza litera, druga liczba – druga litera np. 1-A, 2-B, 3-C itd.).

„]

 

[sc:ramka ikona=”6″ text=”Pamięć i uczenie się

 • zapamiętywanie krótkiego zdania/opowiadania i próba jego odtworzenia,
 • powtarzanie wyrazów, cyfr w podanej kolejności,
 • powtarzanie dłuższych opowieści,
 • zapamiętywanie listy zakupów czy zajęć planowanych na kolejny dzień,
 • próba odtworzenia wieczorem tego co działo się przez cały dzień.

„]