Badania kliniczne w SM

_P0A9656Osoby zmagające się z przewlekłymi chorobami, często doświadczają sytuacji, w której stosowane u nich leczenie nie daje zadowalających rezultatów, a powszechna opieka zdrowotna nie jest w stanie zaproponować im skutecznego leczenia.

Specjaliści Neuro-Care mają doświadczenie w prowadzeniu pacjentów w badaniach klinicznych, które często są ważną szansą dla takich osób. Badania kliniczne (programy lekowe) polegają na podawaniu chorym nowych, innowacyjnych leków oraz stałym monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów wraz z szeroko zakrojoną diagnostyką. Tego typu terapia jest szczególnie pożądana przez osoby, w przypadku których standardowe leczenie jest wyczerpane lub niezadowalające.

Co zyskują pacjenci, będący uczestnikami badania klinicznego w Neuro-Care:

  • Bezpłatną terapię innowacyjnym lekiem.
  • Stałą, bezpłatną opiekę lekarską specjalistów Neuro-Care.
  • Regularne bezpłatne badania lekarskie, diagnostyczne, obrazowe i inne.
  • Regularne i bezpłatne (najczęściej comiesięczne lub co trzymiesięczne) wizyty lekarskie, kontrolę stanu zdrowia, badania diagnostyczne.
  • Możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu do ośrodka.
  • Indywidualne podejście do każdego pacjenta.
  • Miłą i kompetentną obsługę administracyjną.

Aby zostać zakwalifikowanym do programu lekowego, chory wykonuje (w ramach badania klinicznego – bezpłatnie) wszystkie konieczne badania laboratoryjne i inne, takie jak np. EKG, spirometria czy rezonans magnetyczny, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do kuracji, a więc czy będzie ona bezpieczna dla chorego. Leczenie jest bezpłatne, objęte ubezpieczeniem i podlega szeregom regulacji międzynarodowym oraz krajowym. W trakcie trwania leczenia pacjenci są pod stałą opieką medyczną specjalistów z naszego ośrodka. Terapia lekiem badanym trwa średnio od 3 do 5 lat. Po jej zakończeniu, wielu pacjentów decyduje się na dalsze leczenie w innym programie lekowym.

Zapraszamy osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, dorosłych i dzieci cierpiących z powodu napadów padaczkowych, a także osoby z chorobą Alzheimera, zainteresowane udziałem w badaniach klinicznych, do kontaktu z Neuro-Care.

Tel. 539 333 444 w godzinach 8.00-16.00
Sprawdzimy możliwości leczenia.