Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze powinna być prowadzona jak najszybciej.

Jej celem jest przywrócenie utraconych w wyniku udaru umiejętności w jak najwyższym możliwym stopniu.
Dzięki rehabilitacji nie tylko można poprawić znacznie sprawność i komfort życia pacjenta, ale i zmniejszyć koszty opieki i obciążenie opiekunów.

Jak prowadzona jest rehabilitacja w Neuro-Care?

Rehabilitacja po udarze w Neuro-Care składa się z dwóch bardzo ważnych elementów:

Rehabilitacja ruchowa
indywidualnie opracowany dla pacjenta program ćwiczeń aby poprawić siłę mięśni, koordynację, chód i równowagę
ćwiczenia mowy i /lub połykania prowadzone przez neurologopedę
nauka chodu z wykorzystaniem pomocy ( chodzika, kuli itp.) dobranie specjalnych ortez jeśli stan pacjenta tego wymaga
specjalistyczne masaże aby zwiększyć zakres ruchu, zmniejszyć zwiększone napięcie mięśni (spastykę), zmniejszyć dolegliwości bólowe
fizykoterapia za pomocą urządzeń aby zwiększyć siłę mięśni, zmniejszyć bóle

Terapia funkcji poznawczych
terapia zajęciowa ukierunkowana na poprawę wykonywania lub naukę utraconych umiejętności
poprawa komunikacji – terapia mowy u pacjenta z afazją, reedukacja pisania, liczenia
opieka i pomoc psychologa, psychiatry