Otępienie z ciałami Lewy’ego

Otępienie z ciałami Lewy’ego (LBD) to choroba zwyrodnieniowa mózgu, należąca do zespołów parkinsonowskich.

Najczęstsze objawy LBD:

  • parkinsonizm,
  • otępienie.

W otępieniu z ciałami Lewy’ego rzadziej niż w chorobie Parkinsona obserwuje się drżenie spoczynkowe rąk, objawy często są symetryczne, a najbardziej odróżniającym symptomem jest wcześnie rozwijające się otępienie, występujące nawet przed objawami parkinsonizmu.

Diagnostyka

Diagnozę LBD stawia się przy stwierdzeniu otępienia oraz przynajmniej 2 z 3 następujących objawów:

  • parkinsonizm,
  • fluktuacje poznawcze,
  • wczesne omamy wzrokowe (halucynacje).

Fluktuacje poznawcze – to wyraźne różnice w funkcjonowaniu umysłowym, okresy zamącenia świadomości, braku uwagi ze słabym kontaktem z chorym.

Wzrokowe halucynacje – chorzy widzą ludzi, zwierzęta, których w rzeczywistości nie ma. Omamy mają charakter nawracający. Część pacjentów potrafi rozpoznać, że są to nierealne obrazy.

Jakie są konieczne badania?

Podobnie jak w przypadku choroby Parkinsona – badanie neurologiczne z oceną odpowiedzi na leczenie, badania laboratoryjne z krwi, badanie MRI głowy, EEG.
Istotne jest przeprowadzenie badania neuropsychologicznego. W bardzo trudnych przypadkach można wykonać badanie SPECT.

Terapia otępienia z ciałami Lewy’ego

Właściwe postawienie rozpoznania pozwala na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia ­– w dużym stopniu odmiennego od typowej choroby Parkinsona:

  • stosuje się małe dawki lewodopy;
  • włącza się leki poprawiające otępienie (obserwuje się dużą skuteczność leków przy szybkim włączeniu terapii);
  • leki zmniejszające omamy i urojenia, które mogą się pojawić w przebiegu choroby;
  • dużą wagę przywiązuje się do unikania niektórych leków stosowanych typowo w leczeniu Parkinsona, ponieważ łatwo nasilają objawy choroby.

Stosowany jest szereg metod wspomagających leczenie farmakologiczne (podobnie jak w chorobie Parkinsona), m.in. rehabilitacja.

[sc:ramkacenterwysokosc styl=”5″ text=”Ważne, by nie tylko osoby chore zostały objęte wsparciem psychologicznym, ale również ich rodziny.” ]