Otępienie naczyniowe

Otępienie naczyniowe

Otępienie naczyniowe jest spowodowane uszkodzeniem naczyniowym mózgu, co może być wywołane różnymi przyczynami. Rozróżnia się kilka typów otępienia naczyniowego. Najczęściej spotykane są:

prześw głowy 2

  • Otępienie poudarowe – może do niego dojść po udarze spowodowanym zamknięciem jednego z większych naczyń mózgu, gdy niedokrwieniem objęta jest dość znaczna część mózgu. Takie udary zostawiają widoczne objawy neurologiczne takie jak np. niedowłady kończyn.
  • Otępienie wielozawałowe – powstaje w wyniku powtarzających się udarów, gdy zamknięciu ulegają małe naczynia tętnicze. Przy takim niedokrwieniu mogą nie występować zauważalne objawy neurologiczne. Objawy zaburzeń pamięci nie sa dominujące w otępieniu naczyniowym, często obserwuje się problemy z koncentracją, planowaniem, mową, wykonywaniem czynności życia codziennego oraz ogólne spowolnienie.