Otępienie czołowo-skroniowe

Otępienie czołowo-skroniowe – co to za choroba?

Choroba ta dotyka mężczyzn i kobiet w równych proporcjach. U znacznej części chorych (20-40%) dotknięci schorzeniem są inni członkowie rodziny, np. matka lub ojciec.

Nazwa „otępienie czołowo-skroniowe” wynika z faktu, że w tej chorobie obserwuje się objawy charakterystyczne dla uszkodzenia płatów czołowych i/lub skroniowych mózgu.
Neurolodzy i neuropsycholodzy potrafią szczegółowo opisać objawy, które występują przy uszkodzeniu poszczególnych płatów mózgu, a nawet stwierdzić czy zmiany dotyczą płata lewego czy prawego. Do podstawowych objawów tej choroby należą zmiany osobowości: wczesne zaburzenia kontaktów z innymi ludźmi, zmiana dotychczasowego trybu życia i osobistych zachowań, zobojętnienie emocjonalne i brak krytycyzmu wobec siebie.

Uszkodzenie płatów czołowych:

Do objawów związanych z uszkodzeniem płatów czołowych należą: odhamowanie, aspołeczność, impulsywność, zła kontrola popędów, zaburzenia planowania.

Zmiany w płatach skroniowych mózgu:

Do objawów uszkodzenia płatów skroniowych zalicza się m.in.: irytację, impulsywność, pojawienie się dziwnych zachowań. Bardzo charakterystyczne są zaburzenia mowy. Zmiany te mogą prowadzić do poważnych konfliktów w domu i pracy, złych decyzji finansowych i osobistych.