Nasz zespół

dr n. med. Gabriela Kłodowska

specjalista neurolog, założycielka Neuro-Care Clinic, kierownik medyczny

Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizację z neurologii I stopnia uzyskała w Klinice Neurologii CSK u profesora Andrzeja Wajgta, specjalizację II stopnia w Klinice Neurologii Wieku Podeszłego u profesora Grzegorza Opali, gdzie następnie prowadziła Klinikę Jednego Dnia. Praca doktorska dotyczyła genetyczno-środowiskowych czynników ryzyka choroby Parkinsona. Od 2008 roku kierownik medyczny Neuro-Care.

Jej główne zainteresowania zawodowe to choroby Parkinsona i Alzheimera. Od 2004 roku zajmuje się kwalifikacją i prowadzeniem pacjentów z chorobą Parkinsona po zabiegach głębokiej stymulacji mózgu metodą DBS. Posiada doświadczenie i umiejętności przeprowadzania badań w SM, chA i chP poświadczone certyfikatami z zakresu GCP, DBS, EDSS, SDMT, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT. UPDRS.

lek. med. Aleksandra Cyzowska

specjalista neurolog

Ukończyła studia na wydziale lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z dziedziny neurologii uzyskała na oddziałach neurologicznym i udarowym w Katowicach. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

Specjalizuje się w diagnozowaniu i kompleksowym leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, bólów i zawrotów głowy, stanów po udarze mózgu oraz zaburzeń snu.
Posiada certyfikat uprawniający do interpretacji badań polisomnograficznych, badań dopplerowskich tętnic szyjnych, elektoneurografii, certyfikaty w zakresie badań EDSS, SDMT, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT, GCP.

lek. med. Ilona Palka-Kisielowska

specjalista neurolog, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

Posiada 25 lat doświadczenia zawodowego. Zajmuje się leczeniem chorób zwyrodnieniowych mózgu – choroby Alzhaimera i choroby Parkinsona, a także bólami głowy, kręgosłupa i leczeniem padaczki.
Od wielu lat uczestniczy w badaniach klinicznych, poszukując nowoczesnych metod leczenia pacjentów z chorobami dotąd uznanymi za niewyleczalne.

lek. med. Klaudiusz Kumor

specjalista neurolog

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Tytuł specjalisty neurologa otrzymał w Klinice Neurologii w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu . Pracował jako wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Klinicznego w Zabrzu. Dzięki licznym szkoleniem w Polsce i za granicą (Budapeszt, Liverpool, Manchester) uzyskał kwalifikacje do stosowania toksyny botulinowej w leczeniu migreny, nadmiernej potliwości, schorzeń dystonii i spastyczności u dorosłych potwierdzone certyfikatami m.in. Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej.

lek. med. Rafał Rybarczyk

specjalista medycyny rodzinnej

Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od zawsze pociągała go praca w bezpośredniej relacji z pacjentem, dlatego działania zawodowe związał z podstawową opieką medyczną. Uzyskał specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej.

Joanna Szubert-Zielińska

farmaceuta, ośrodkowy koordynator

Absolwentka farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy zarówno w aptekach otwartych, szpitalnych jak również na stanowisku fundraisera. Posiada certyfikaty: GCP, FCE.

Katarzyna Stanowska Puchała

kierownik Działu Farmacji

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę magisterską obroniła na Katedrze Farmakognozji. Tytuł specjalisty z Farmacji Aptecznej uzyskała na ŚUM.

Małgorzata Pelikan

dietetyk kliniczny, specjalista ds. żywienia, coach

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z pacjentem hospitalizowanym jak i ambulatoryjnym. Specjalizuje się w dietoterapii, w chorobach neurologicznych, endokrynologicznych i immunologicznych. Przez lata praktyki wypracowała autorskie programy dietetyczne korzystając z najnowszych badań i wiedzy w zakresie dietetyki.

Dawid Bartosz

psycholog

Absolwent GWSH w Katowicach na kierunku Psychologia (psychologia kliniczna). Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów, np. z terapii Gestalt. Doświadczenie zawodowe zdobywał na oddziale neurologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

Iga Zdanowska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowe studia z zakresu neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała odbywając wolontariaty, staże oraz pracując i konsultując na oddziałach: psychiatrii, rehabilitacji neurologicznej, neurologii, onkologii, geriatrii zagłębiowskiego szpitala oraz w hospicjum domowym i sosnowieckiej przychodni. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w kursach doszkalających oraz konferencjach naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii.

Anna Sęk

logopeda, tyflopedagog, surdopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje z pacjentami mającymi problem z nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodków mowy, dysfunkcją percepcji słuchowej, niepłynnością mówienia, afazją sensoryczno-motoryczną, alalią, dyslalią a także wielorakimi niepełnosprawnościami. W swojej pracy wykorzystuje różne sprawdzone techniki i metody terapii logopedycznej, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Piotr Kołodziej

fizjoterapeuta

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku zarządzanie w jednostce ochrony zdrowia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas licznych praktyk oraz pracy na oddziałach neurologii, neurochirurgii, chirurgii i intensywnej terapii w szpitalu klinicznym w Katowicach, jak również w prywatnych placówkach służby zdrowia. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte na licznych kursach: MDT McKenzie, PNF, opieki geriatrycznej, technik diagnostyczno – terapeutycznych w rehabilitacji osób starszych, rehabilitacji osób po udarze mózgu metodą Bobath, terapii manualnej, kinesiotapingu, odnowy biologicznej i masażu.

Anna Kiełtyka

fizjoterapeuta

Absolwentka kierunku Fizjoterapia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz dyplomowany Technik Masażu (2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych „Elpax” w Bytomiu).
Doświadczenie w pracy z pacjentami neurologicznymi zaczęła zdobywać już w trakcie studiów jako wolontariuszka (stowarzyszenie chorych na stwardnienie rozsiane, aktywizacja osób po urazach rdzenia kręgowego) oraz pracując z pacjentami geriatrycznymi cierpiącymi m.in. na chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona oraz z pacjentami po udarach. Systematycznie poszerza swoją wiedzę zawodową, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Daria Rudzińska

fizjoterapeuta

Absolwentka kierunku Fizjoterapia Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie oraz dyplomowany Technik Masażu (Policealne Studium Masażu dla Dorosłych w Płocku). Doświadczenie zdobywała w licznych ośrodkach rehabilitacji w Polsce, działała w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym w Katowicach.

Marek Grela

kierownik rejestracji

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością komunikacja społeczna, a także studiów podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pracował jako lektor języka polskiego – nauczał Polonię i cudzoziemców w kraju i za granicą. Laureat Wyróżnienia Rektora UŚ za działalność społeczną.

W Neuro-Care Clinic odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z pacjentem.

Anna Piwowarek

rejestratorka medyczna

Bogate doświadczenie w pracy z pacjentami, a zwłaszcza osobami starszymi, zdobywała pracując we Włoszech. Dzięki temu poznała tamtejszy język, którym biegle się posługuje. W pracy na pierwszym miejscu stawia pacjenta, dzięki czemu z powodzeniem realizuje misję pełnej opieki w Neuro-Care, nie tylko tej w gabinecie lekarskim.

W Neuro-Care Clinic odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z pacjentem.