MRIMRI

Badanie rezonansu magnetycznego stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiającą uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na napromieniowanie rentgenowskie. Zasada uzyskiwania obrazów MRI oparta jest na oddziaływaniu falami radiowymi o różnej częstotliwości na organizm umieszczony w silnym polu magnetycznym.

Zalety badania MRI:

 • jest bezbolesną i nieinwazyjną techniką obrazowania, która nie jest związana z ekspozycją na promieniowanie X;
 • może być powtarzane wielokrotnie;
 • może być wykonywane u osób w każdym wieku, nawet u kobiet ciężarnych;
 • nie powoduje żadnych reakcji alergicznych;
 • szczegółowe obrazy naczyń krwionośnych i przepływu krwi uzyskuje się bez konieczności wprowadzania do nich cewnika, w związku z czym nie występuje ryzyko uszkodzenia tętnic;
 • obrazy MRI struktur organizmu złożonych z tkanek miękkich – takich jak serce, wątroba i wiele innych narządów – w niektórych przypadkach zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia i scharakteryzowania nieprawidłowości i zmian ogniskowych; taka dokładność sprawia, że badanie to stanowi nieocenione narzędzie we wczesnym rozpoznawaniu i ocenie wielu chorób.

Przygotowanie do badania

 • Pacjent proszony jest o pozostanie przed badaniem 2 godziny bez jedzenia, dotyczy to szczególnie badań z kontrastem.
 • W przypadku konieczności zastosowania dożylnego środka kontrastowego, należy wcześniej wykonać badanie krwi określające poziom kreatyniny w surowicy krwi.
 • W czasie badania MRI pacjent przebywa w stałym polu magnetycznym.
 • Dla zachowania pełnych zasad bezpieczeństwa konieczne jest zgłoszenie przez pacjenta przed badaniem, ewentualnej obecności wszczepionych urządzeń medycznych, endoprotez lub innych metalicznych ciał obcych. Umieszczone w silnym polu magnetycznym mogłyby nadmiernie się nagrzewać lub ich działanie mogłoby zostać zaburzone. W tym celu przed badaniem pacjent wypełnia szczegółową ankietę.

Przedmioty, które należy usunąć przed wejściem do pomieszczenia ze skanerem MRI:

 • portfel – klipsy na pieniądze, karty kredytowe, karty z paskami magnetycznymi, monety,
 • urządzenia elektroniczne, takie jak pagery lub telefony komórkowe,
 • aparaty słuchowe,
 • metalowa biżuteria, zegarki,
 • długopisy, spinacze, klucze,
 • spinki do włosów,
 • jakiekolwiek części ubioru, które zawierają metalowe suwaki, guziki, zapięcia, haczyki, druty lub metalowe nici,
  buty, sprzączki, zapinki.