[sc:ramka ikona=”5″ text=”

  • Czy masz nawracające bóle głowy, które zakłócają ci codzienne funkcjonowanie?
  • Czy trwają przynajmniej 4 godziny?
  • Czy miałaś/eś różne bóle głowy w ciągu ostatniego roku?

Jeśli tak, zgłoś się do lekarza, ponieważ prawdopodobnie cierpisz z powodu migreny.” ]

Objawy migreny

Migrena to ból głowy charakteryzujący się zwykle jednostronnym początkiem, czasem trwania od 4 nawet do 72 godzin, nudnościami i wymiotami oraz nadwrażliwością na światło, hałas czy zapachy. Na migrenę choruje ok. 18% kobiet i 6% mężczyzn. Jest to więc bardzo częste schorzenie.

 

Napad migreny

Napady migreny mają pewne cechy wspólne, ale często różnią się u poszczególnych osób. Niejednokrotnie zdarza się, że u tej samej osoby, kolejne ataki mogą mieć odmienny obraz. Migrenę dzieli się na dwa główne typy – migrenę z aurą i migrenę bez aury.

Przed napadem migreny u części osób mogą występować tzw. różnie wyrażone objawy prodromalne tzn. zmiana nastroju, drażliwość, brak apetytu lub nadmierne objadanie się, na kilka do kilkunastu godzin przed napadem.

Migrena bez aury

Migrena bez aury rozpoczyna się bólem głowy. Ból może być początkowo jednostronny lub od razu obustronny. Może powstawać w okolicy skroniowej, potylicznej lub czołowej i mieć rozmaity przebieg, jednak na pewnym etapie rozwoju, ból zawsze ma charakter tętniący.

Bólom głowy mogą towarzyszyć inne objawy – nudności, wymioty, światłowstręt, nadwrażliwość na zapachy i hałas. Migrena nieleczona trwa od 4 do 72 godzin.

Migrena z aurą

Napady z aurą są rzadsze – występują u około 10% osób z migreną. Aura poprzedza ból głowy, czasem występuje sama bez następowego bólu. Ma charakter różnych doznań wzrokowych, czuciowych (np. mrowienia, drętwienia).

Czy migrenę trzeba leczyć?

O tym, że migrenę należy leczyć nie trzeba nikogo przekonywać. Nieleczona migrena znacznie ogranicza funkcjonowanie chorych. Silne bóle głowy potrafią na długo wykluczyć pacjenta z pracy zawodowej czy życia towarzyskiego.
Nieskutecznie leczona migrena może przekształcić się z formy epizodycznej (rzadkie napady) w formę przewlekłą. Wówczas zwiększa się nasilenie bólów głowy, wzrasta częstość występowania napadów ale też nierzadko zmienia się charakter napadów przypominając bóle napięciowe.
Przewlekła migrena wymaga stałej profilaktycznej farmakoterapii. Leczenie jest wskazane wówczas, gdy napady bólu głowy znacząco pogarszają jakość życia, występują przynajmniej 2 razy w miesiącu, nie ustępują pod wpływem leczenia doraźnego lub współistnieją z trwającą bardzo długo lub uciążliwą aurą migrenową.
Zapobiegawcze leczenie migreny uważa się za skuteczne, jeżeli częstość napadów migreny w miesiącu zmniejszyła się co najmniej o 50% w ciągu 3 miesięcy.