Leczenie toksyną botulinową

Wykorzystanie toksyny botulinowej jest uznaną metodą leczenia w dystonii, przykurczach po udarze i innych przypadkach, kiedy nie można rozluźnić mięśni za pomocą leków lub poprzez rehabilitację. Stosuje się ją także w leczeniu migreny, nadmiernego ślinienia się i potliwości.

W celach leczniczych może być podawana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonego lekarza, który ustala dawkę bezpieczną, a zarazem skuteczną dla pacjenta.

Kiedy stosujemy toksynę botulinową:

  • w leczeniu dystonii,
  • w leczenie spastyki,
  • w leczeniu migreny,
  • w neuralgiach,
  • w leczeniu nadmiernego ślinienia.

Leczenie przykurczu mięśni

Iniekcje toksyny botulinowej aplikowane są bezpośrednio do mięśni dotkniętych przykurczem. Doświadczony lekarz potrafi precyzyjnie ustalić miejsce nakłucia oraz właściwą dawkę leku. Zazwyczaj pożądany efekt pojawia się w ciągu 4–7 dni, w niektórych wypadkach trzeba poczekać nieco dłużej. Działanie toksyny trwa zazwyczaj ok. 3–4 miesięcy.

Leczenie dystonii

Dystonia to zaburzenie powodujące wyginanie i skręcanie różnych części ciała bez woli pacjenta. Po pewnym czasie dochodzi do utrwalenia nieprawidłowej pozycji. Typowym przykładem dystonii jest dystonia szyjna, w której najpierw dochodzi do powtarzających się ruchów szyi, a potem – do kręczu karku. Szyja jest wtedy stale skręcona w lewo lub w prawo, może być również przygięta do klatki piersiowej albo odchylona do tyłu. Kurcze dystoniczne mogą być niewielkie, ale i bolesne. Są w stanie powodować duże problemy zdrowotne, a także zaburzać normalne funkcjonowanie pacjenta.

Oprócz dystonii szyjnej innymi częstymi formami dystonii są kurcz powiek oraz kurcze ręki i stopy.

Kurcz powiek zaczyna się od częstego mrugania, a z czasem pacjenci mają coraz większe problemy z otwieraniem oczu.

Zdarza się, że kurcze dystoniczne zaczynają obejmować coraz więcej grup mięśniowych, zwiększając trudności w codziennym życiu.

Leczenie spastyki

Spastyka to wzmożone napięcie mięśni, które może prowadzić do nieprawidłowego ułożenia w przykurczu. Często powoduje bóle mięśni. Rozwija się najczęściej po przebytych udarach z niedowładem kończyn, w mózgowym porażeniu dziecięcym, ale także w wyniku innych chorób neurologicznych. Celami leczenia toksyną botulinową są sprawienie, by przykurcz ustąpił (usprawnienie kończyny), i uwolnienie pacjenta od bólu. Zdarza się, że tylko takie leczenie umożliwia dalszą rehabilitację.

Leczenie migreny i innych bólów (neuralgii)

Leczenie toksyną botulinową w migrenie polega na podaniu terapeutycznej dawki w wybrane okolice głowy (czoło, skroń lub potylica).

Jest to terapia zaaprobowana do leczenia przewlekłej migreny, słabo odpowiadającej na leki profilaktyczne, albo gdy takich leków nie można podawać z powodu przeciwwskazań.

Z badań wynika, że u 80% pacjentów z migreną następuje poprawa. Działanie pojawia się po kilku dniach (do dwóch tygodni) od iniekcji.

Efekt utrzymuje się co najmniej kilka miesięcy, u niektórych osób bóle ustępują.

Leczenie neuralgii

Kolejnym wskazaniem są przewlekłe neuralgie, które nie ustępują po leczeniu farmakologicznym, takie jak neuralgia po półpaścu albo neuralgia nerwu trójdzielnego.

Leczenie nadmiernego ślinienia

W wielu chorobach neurologicznych, np. w chorobie Parkinsona, problemem jest nadmierne ślinienie, które przeszkadza pacjentowi, powoduje dyskomfort i poczucie wstydu.

Leczenie ślinienia polega na podaniu toksyny botulinowej w okolicach ślinianek. Prowadzi to do zmniejszenia wydzielania śliny.

Jeśli podejrzewasz u siebie problem, który może być leczony za pomocą toksyny botulinowej, zapraszamy do naszej kliniki.

Po wykonaniu badania nasz doświadczony lekarz ustala z pacjentem zabieg. Cena jest uzależniona od ilości podanej toksyny botulinowej.