Główne objawy choroby Parkinsona

Objawy ruchowe choroby Parkinsona

Wyróżniono 4 główne objawy ruchowe choroby Parkinsona:

  • spowolnienie (bradykineza),
  • drżenie spoczynkowe,
  • sztywność pozapiramidowa (parkinsonowska),
  • zaburzenia odruchów postawnych.

Spowolnienie (bradykineza)

Bradykineza to wykonywanie ruchów wolniej niż przed chorobą – problemy z wykonywaniem czynności (niezręczność przy jedzeniu, trudności w wykonywaniu zwłaszcza precyzyjnych czynności), pogorszenie pisma (zmniejszenie wielkości liter), wolniejszy chód, pociąganie nogami przy chodzeniu, ogólne spowolnienie.

Drżenie spoczynkowe

W chorobie Parkinsona drżenie dotyczy rąk, nóg, brody, głowy, a nawet głosu. Najbardziej typowe jest dla tej choroby drżenie spoczynkowe, czyli takie, które występuje, gdy ręce leżą swobodnie. Może pojawić się także drżenie przy utrzymywaniu pewnej pozycji na przykład przy przenoszeniu talerza, rzadziej przy wykonywaniu ruchów (np. sięganiu po przedmiot).

Sztywność pozapiramidowa (parkinsonowska)

Sztywność parkinsonowska dotyka mięśni kończyn oraz mięśnie przykręgosłupowe. Pacjenci odczuwają sztywność jako uczucie zwiększonego napięcia mięśni rąk lub nóg. Kończyny są mniej elastyczne, przy ruchach wyczuwa się opór. Jeśli napięcie jest bardzo zwiększone, mogą wystąpić trudności ze zgięciem i prostowaniem kończyny, która wydaje się sztywna jak ołowiana rura. Zwiększonemu napięciu mięśni mogą towarzyszyć bóle, ale nie leczymy ich tak, jak bóle kręgosłupa, lecz poprzez poprawę leczenia parkinsonowskiego.

Zaburzenia odruchów postawnych (inaczej posturalnych)

To późny objaw choroby Parkinsona. Polega na problemach z utrzymywaniem równowagi przy staniu i przy chodzeniu. Chorym z tym problemem grożą upadki.

W trakcie trwania choroby u chorych mogą rozwinąć się powikłania leczenia, tzw. fluktuacje ruchowe i dyskinezy.

Fluktuacje ruchowe

Jeśli w trakcie leczenia pojawiają się naprzemiennie okresy sprawności przy dobrym działaniu leków (faza włączenia ‘ON’) oraz okresy słabej odpowiedzi (okres gorszego działania lub niedziałania leku zwany ‘OFF’), to takie problemy nazywamy fluktuacjami w chorobie Parkinsona.

Dyskinezy

W trakcie leczenia mogą wystąpić ruchy mimowolne, tzw. dyskinezy. Przybierają postać przypominającą skurcze stóp, palców rąk lub całych kończyn, albo szybkich, obszernych ruchów mimowolnych rąk, nóg, szyi, przypominających pląsawicę. Dyskinezami nie są nawet bardzo nasilone drżenia.