Diagnostyka parkinsonizmu w Klinice Jednego Dnia Neuro-Care

Chorobę Parkinsona i inne choroby z zaburzeniami ruchu, proponujemy diagnozować w ramach Kliniki Jednego Dnia Neuro-Care. Dla wygody pacjentów, szczególnie mieszkających w znacznej odległości od naszego ośrodka, przeprowadzamy wszystkie niezbędne badania i konsultacje w ciągu jednej wizyty*.

Jak przebiega proces diagnostyczny w Klinice Jednego Dnia Neuro-Care?

1 Wykwalifikowana pielęgniarka przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, pomaga wypełnić potrzebne kwestionariusze i testy, pobiera krew na badania laboratoryjne (morfologia, glukoza, elektrolity, TSH, GGTP, kreatynina, witamina B12)*.
2 Następnie chory jest badany przez specjalistę neurologa w zakresie parkinsonizmu.
3 Przeprowadzana jest konsultacja psychologiczna i testy neuropsychologiczne oraz badanie mowy (konsultacja logopedyczna).
4 Rezonans magnetyczny głowy (MRI)** lub tomografia głowy (TK)*** .
5 Dodatkowe badania (jeśli zaleci lekarz):

  • badania dodatkowe z krwi,
  • badanie genetyczne,
  • badanie RTG i in.
6 Po przeprowadzeniu badań, specjalista neurolog stawia rozpoznanie i ustala leczenie.
UWAGA: w przypadku wykonywania badania MRI/TK, konieczne jest przywiezienie ze sobą wyników badania krwi na kreatyninę (nie starszych niż 7 dni)

*przed wizytą w Klinice Jednego Dnia konieczna jest krótka wizyta w celu ustalenia zakresu potrzebnych badań obrazowych i zbadania poziomu kreatyniny
**jeśli nie zostało wykonane wcześniej
***w przypadku przeciwwskazań do wykonania badania MRI