Choroba Alzheimera

Do objawów choroby Alzheimera zalicza się m.in.:

Zaburzenia pamięci

Początkowo w chorobie Alzheimera występują zaburzenia pamięci krótkoterminowej. Chorzy mają też problem z uczeniem się nowych informacji. Przypominanie dawnych wydarzeń jest zachowane, ale chorzy często mylą daty i kolejność wydarzeń. W zaawansowanej chorobie dochodzi do całkowitej utraty pamięci.

Zaburzenia orientacji

Zaburzenia orientacji w czasie są bardzo charakterystycznym objawem wczesnej choroby. Początkowo chorzy mylą dzień tygodnia, miesiąc, następnie nie potrafią poprawnie podać roku. Zaburzeniom orientacji w czasie towarzyszą zaburzenia orientacji w otoczeniu. Najpierw pojawiają się kłopoty ze znalezieniem się w nowym miejscu, następnie gubienie się w znanym otoczeniu i nawet we własnym domu. Przy nasilonych problemach z pamięcią chorzy nie rozpoznają własnego miejsca zamieszkania (wydaje im się, że są w obcym domu).

Zaburzenia mowy

Jako pierwsze pojawiają się trudności w znajdowaniu słowa, chorzy używają określeń „on”, „ona” zamiast imion, mają problemy w nazywaniu przedmiotów, dlatego stosują omówienia, np. zamiast „grzebień” mówią „no to, czym się czesze”. Zdania są coraz mniej skomplikowane i ubogie w słownictwo. Możliwe jest przekręcanie wyrazów. Powtarzanie słów za rozmówcą może być zachowane nawet w bardzo zaawansowanych przypadkach.

Zaburzenia zachowania i zmiany osobowości

Chorzy mają problemy z prawidłowym osądem, rozwiązywaniem problemów, myśleniem abstrakcyjnym. Może to powodować niewłaściwe socjalnie zachowania, odhamowanie, brak dbałości o wygląd i higienę. Mogą całymi dniami siedzieć przed telewizorem lub spać o wiele za długo. Zmianom zachowania towarzyszą zmiany osobowości. U wielu osób pojawia się pasywność, apatia lub pobudzenie, podejrzliwość.
Zaburzenia funkcji intelektualnych
Pomyłki w liczeniu, potem całkowita akalkulia i utrata rozpoznawania liczb, chorzy przestają czytać, postępuje dezorientacja w czasie.

Zaburzenia nastroju

Depresja jest częsta u osób z chorobą Alzheimera. Może być bardzo trudna do rozróżnienia od często występującej u chorych apatii. Częstym objawem jest lęk. U chorego, który utracił zdolność do kontrolowania swojego zachowania, a odczuwa lęk, frustrację, jest zdezorientowany, łatwo może dojść do pobudzenia i gniewu. Czasem takie zachowanie może zagrażać opiekunowi lub samemu choremu.

Omamy i urojenia, pobudzenie

Występują u co drugiej osoby chorej na chorobę Alzheimera. Często mają charakter paranoidalny. Powszechne urojenia to oskarżenia o kradzież, że opiekunowie są obcy, że mieszkają w nieswoim domu. Często chorzy widzą nieżyjących rodziców lub krewnych, nieznanych intruzów lub zwierzęta. Szczególnie w bardziej zaawansowanej fazie choroby, z powodu halucynacji chorzy bywają niespokojni i pobudzeni, krzyczą i nawołują. W tych sytuacjach poleca się zmniejszenie ilości dopływających bodźców – chory powinien przebywać w cichym pomieszczeniu, dobrze oświetlonym (w półmroku mają większe trudności z rozpoznawaniem), można usunąć lustra (chorzy mogą się nie rozpoznawać w lustrze i bać obcej osoby). Nagłe pojawienie się tych zaburzeń może być objawem infekcji lub zastosowania nowego leku.