Poradnie

Badania i porady są przeprowadzane u pacjentów dorosłych

Porada neurologiczna
 150,00 zł
Konsultacja neurologiczna Dr Gabriela Kłodowska
 200,00 zł
Porada psychiatryczna
 150,00 zł
Kwalifikacja do DBS (głębokiej stymulacji mózgu)
 550,00 zł
Pierwsze ustawienie DBS obustronne
 500,00 zł
Pierwsze ustawienie DBS jednostronne
 300,00 zł
Kwalifikacja do leczenia apomorfiną
 400,00 zł
Ustawienie terapii apomorfiną
 1 000,00 zł
Porada psychologiczna
 80,00 zł
Testy neuropsychologiczne
 150,00 zł
Konsultacja neurologopedyczna
 100,00 zł
Porada Neurologopedyczna
 70,00 zł
Konsultacja dietetyka
 80,00 zł
Ustalenie planu dietetycznego 2 tygodniowego
 200,00 zł
Sterydoterapia ( jedno podanie)
 70,00 zł
Cerebrolizyna ( wlew kroplowy ) jedno podanie
 235,00 zł