Badania genetyczne

DNABadania genetyczne

Badania genetyczne są ważnym etapem diagnostyki chorób neurologicznych.
Najczęściej wykonuje się:

  • badanie genu HD/IT 15 w kierunku choroby Huntingtona,
  • badanie NOTCH 3 w kierunku zespołu CADASIL,
  • badanie genu APP i PSEN 1 w kierunku choroby Alzheimera,
  • badanie w kierunku nerwiakowłókniakowatości NF1 i NF2,
  • badanie genów SCA 1, SCA 2, SCA 3, SCA 7 w kierunku ataksji rdzeniowo-móżdżkowych,
  • badanie genu FXN w ataksji Friedreicha,
  • badanie genu ATP7B w kierunku choroby Wilsona,
  • badanie genu ATN1 w kierunku DRPLA,
  • badanie genu w kierunku dziedzicznej neuropatii z nadwrażliwości na ucisk HNPP.