Apomorfina w pompie

Apomorfina w pompie

Leczenie za pomocą apomorfiny jest obecnie dostępne w niektórych ośrodkach w Polsce. Preparat apomorfiny nosi nazwę Dacepton. Niestety liczba osób mogących skorzystać z bezpłatnej terapii jest ograniczona.

Kto kwalifikuje się do leczenia?

Do leczenia za pomocą pompy kwalifikują się osoby z zaawansowaną chorobą Parkinsona – okresami słabego działania leków (tzw. fluktuacjami ruchowymi), z ruchami mimowolnymi przeszkadzającymi w normalnym życiu, chorzy z zaburzeniami połykania. Ta terapia jest możliwa u pacjentów w starszym wieku. Mogą z niej skorzystać osoby, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z zabiegów neurochirurgicznych.

Jak wygląda kwalifikacja do leczenia?

W Neuro-Care Clinic kwalifikujemy pacjentów i ustawiamy parametry dozowania leku na oddziale szpitalnym w trakcie około 7-10 dniowej hospitalizacji. W pieszym etapie oceniamy bezpieczeństwo terapii w badaniach laboratoryjnych, testach i badaniach klinicznych. Często na tym etapie konieczna jest już modyfikacja leczenia. Następnie w ciągu kolejnych dni stopniowo zwiększamy dawkę stosowanej apomorfiny w pompie do osiągnięcia zadowalającego efektu i odstawiamy częściowo dotychczas stosowane leczenie.
Po obserwacji pacjent jest wypisywany do domu z zaleceniem kontroli w naszej poradni. Otrzymuje wskazówki rehabilitacyjne i zalecenia dietetyczne. Początkowo kontrole mogą być częstsze, po ustaleniu dawkowania pacjenci przychodzą na rutynowe kontrole.
Pacjent ma możliwość kontaktu z ośrodkiem w trakcie leczenia.